Generatie Z op de werkvloer: 10 concrete tips voor werkgevers

Generatie Z Op De Werkvloer 10 Concrete Tips Voor Werkgevers Experts Werkzoekende Vrijheid Zelf In Te Richten


1. Geef Gen-Z de vrijheid om het werk zelf in te richten en projecten op te pakken

Generatie Z groeit op met de onbegrensde mogelijkheden van het web. Plaats en tijd spelen op internet geen rol, waardoor jongeren veel bewuster bezig zijn met hoe ze hun leven willen inrichten. Deze regie zoeken ze ook in hun werk: beter bekend als job crafting. Generatie Z wil niet ‘vast zitten’ aan werk, uitdaging opzoeken door eigen projecten te kunnen starten en vooral veel (nieuwe) dingen uitproberen.
Let op – Thuis én op kantoor
Door de coronapandemie werkten we ineens massaal vanuit huis, waardoor jongeren thuiswerken als standaard zijn gaan zien. Maar let op: Generatie Z wil dan wel de mogelijkheid hebben om thuis of remote te werken, ze werken liever op kantoor. Dit is voor hen een belangrijke plek om een band op te bouwen met collega’s (zie ook tip 6) en van elkaar te leren (zie ook tip 4). Sterker nog: op kantoor werken is volgens onze psycholoog Olivia juist extra hard nodig nu zo veel digitaal gaat.
Generatie Z geeft de voorkeur aan werken op kantoor – maar wel op het moment dat het hén uitkomt


2. Werk met concrete doelen en vertrouw erop dat ze deze halen

Naast de vrijheid om hun eigen werk in te richten, heeft Generatie Z vooral vertrouwen nodig dat ze haar doelen gaat halen. Geef jongeren daarom een deadline in plaats van een methode. En stuur vooral niet aan op het aantal uren dat zij mogen besteden, maar op het resultaat dat zij moeten behalen. Een valkuil is dat er hierdoor wel een druk op de prestaties komt te liggen. Begeleid jongeren dan ook goed (zie ook tip 5) en laat zien welke impact hun werk heeft (zie ook tip 3). Het resultaat zal het waard zijn.
Generatie Z wil niet op aanwezigheid worden beoordeeld, maar op waarde.
Het leven is steeds meer maakbaar. Alles lijkt mogelijk. Jongeren zien op social media dat iedereen om hen heen (doet alsof hij of zij) slaagt. Het gevaar hiervan is dat het nooit goed genoeg voelt. Dat het altijd beter kan en dat ze altijd AAN staan. De ultieme vorm van stress van binnenuit. Onze psycholoog Olivia adviseert dan ook: “Begeleid Generatie Z door duidelijke, haalbare doelen te stellen, zodat ze een maatstaf hebben om

3. Laat zien waar Gen Z het voor doet en wat zijn of haar impact is

Jongeren kijken verder dan cijfers of geld verdienen. Ze willen impact maken. Generatie Z is opgegroeid in een wereld met veel maatschappelijke onrust door de economische crisis, klimaatverandering en politieke conflicten. Daardoor heeft ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel en omgevingsbewustzijn ontwikkeld. Generatie Z wil dan ook zien dat het werk dat ze doet bijdraagt aan een betere wereld, op wat voor manier dan ook.
Welke thema's vallen er onder 'impact maken'?
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Duurzaamheid en het milieu
 • Gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit
 • De wereld veroveren
 • 'Epic shit doen'
Advies – Werk aan je Brand Purpose
Maar liefst 53% van de jongere generatie geeft aan een baan te willen waarmee ze ‘iets voor de wereld kunnen betekenen’. Als je dan ook nog bedenkt dat zij een gedeelte van hun identiteit aan hun werk ontlenen – waardoor je als organisatie dus goed bij hun persoonlijkheid moet passen – begrijp je beter waarom de identiteit van jouw organisatie zo belangrijk is voor Generatie Z. Om aansluiting te vinden én te houden is het dan ook verstandig om te laten zien waarom je doet wat je doet: jouw Brand Purpose.

4. Laat deze generatie leren door samen te werken met ervaren collega’s

Generatie Z heeft op school en van huis uit een nieuwe manier van leren meegekregen. Zij leren namelijk door in groepen te overleggen, samen te reflecteren, individuele kennis te delen en door samen op zoek te gaan naar oplossingen. En deze manier van leren – ook wel sociaal leren genoemd, door de focus op interactie – zien zij ook graag terug in hun werk.
Tips voor werkgevers
Werk met wisselende teams
We werken graag in multidisciplinaire teams, zodat we van anderen kunnen leren. Liever steeds een nieuw projectteam dan één vast team.

Koppel Gen Z aan ervaren werknemers
Gen Z spart graag even met een ervaren collega, leidinggevende of mentor. Het liefst met alle drie, zodat ze de kennis en ervaring meekrijgen.

Besef dat leren altijd maatwerk is
Gen Z gelooft in one size doesn't fit all. Kijk per persoon welke manier van leren het beste bij ze past, en vraag ons vooral om input.

Laat Gen Z autonoom uitwerken
Samenwerken is belangrijk voor Gen Z, maar geef ze wel de ruimte om het zelf uit te werken. Zo kunnen ze ook uitblinken.

5. Stil hun honger naar ontwikkeling en laat weten dat je ze ziet

Generatie Z wil snel én veel. In hun vrije tijd zijn ze letterlijk bezig met persoonlijke ontwikkeling, waardoor ze een groot reflectief vermogen hebben. Werkinhoudelijk vinden ze het (nog) spannend om naar voren te stappen, maar in het benoemen wat ze denken en voelen zijn ze direct heel open – waar oudere collega’s weer veel van kunnen leren.
Let op: Door diensten als Netflix en Spotify zijn jongeren gewend dat alles op maat is: in hun werk willen ze dan ook een individueel groeipad afstemmen, dat past bij hun eigen voorkeuren en talenten.
Thema's waar jongeren aan werken in onze Crew Class
 • Leren dat je niet alles al hoeft te weten
 • Vertrouwen op je innerlijke stem
 • Groeien in zelfvertrouwen
 • Naar voren durven stappen
 • ‘Nee’ leren zeggen
 • Anderen leren overtuigen
Extra aandacht – Gezien worden
Waar Generatie Z extra gevoelig voor is, is het gevoel hebben dat je (niet) gezien wordt. Dit sociale aspect is enorm belangrijk: ze willen geen nummer zijn in een groter geheel, ook niet als junior. Jongeren willen dan ook regelmatig gesprekken met hun leidinggevende(n), waarin ze horen wat ze goed doen en waar nog ruimte is voor ontwikkeling. Generatie Z wil dan ook een werkgever waar ze hun ei kwijt kunnen en voelen dat ze er als mens toe doen, anders zijn ze weg.

6. Creëer een goede werksfeer en besef dat er meer is dan werk

Bij Millennials was al duidelijk dat zij veel waarde hechten aan hun leven buiten het werk. Voor Generatie Z is dit nóg belangrijker. Zij leven vooral vanuit persoonlijke doelen en zien werk als één onderdeel van hun leven, dat op gelijke voet staat met bijvoorbeeld hobby’s, sport, reizen of maatschappelijke betrokkenheid. Omdat ze altijd online zijn lopen deze zaken overigens wel vaak door elkaar, ook wel work-life fluency genoemd. Verwacht alleen niet dat Generatie Z alles laat vallen voor hun werk.
Achtergrond – Een goede werksfeer
Generatie Z is vooral op zoek naar een bedrijfscultuur die zich focust op verbinding en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Ze willen dat hun ideeën worden gewaardeerd, dat ze zichzelf kunnen zijn en vooral ook simpelweg plezier maken met collega’s. Jongeren zien hun collega’s dan ook vaak als vrienden, die ze buiten werktijd om ook spreken of zien. Sterker nog: plezier en fijne collega’s zijn een van de belangrijkste redenen om ergens te (blijven) werken.
Het liefst werkt Generatie Z voor een organisatie…
 1. Waar een leuke werksfeer is
 2. Waar veel aandacht en ruimte is om zichzelf te ontwikkelen
 3. Waar ze voortdurend wordt uitgedaagd
Tips voor werkgevers
Focus je bij werksfeer niet alleen op vrijdagmiddagborrels. Het gaat erom dat je als persoon echt gezien wordt, dat er goede gesprekken zijn, dat je werk wordt erkend en dat het ook regelmatig gewoon gezellig is.

7. Zorg dat jouw organisatie een goede afspiegeling is van de maatschappij

Dit is een bijzondere en kunnen we kort maar krachtig houden. Diversiteit of inclusiviteit is volgens Generatie Z namelijk niet iets om expliciet te benadrukken, het is iets om na te leven en vooral te laten zien. Een inclusieve organisatie is dan ook een basisvoorwaarde voor jongeren.

"Jongeren nemen geen genoegen met structureel onrecht, slechte arbeidsvoorwaarden of discriminatie. Gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit zijn voor hen dingen die eigenlijk normaal zouden moeten zijn." Olivia Nolst Trenité, Psycholoog-trainer bij The New Crew

Opdrachtgever aan het woord: RIVM
“Een onderdeel van ons werk binnen P&O, is invulling geven aan het strategische personeelsbeleid. Hoe is de verhouding bijvoorbeeld; man/vrouw, zijn we een inclusieve organisatie en hoe zijn leeftijdsgroepen verdeeld? We weten dat bij de overheid en ook bij het RIVM jongeren helaas nog minder goed vertegenwoordigd zijn.”
Tips voor werkgevers
Zorg dat teams en álle lagen binnen de organisatie gemixt zijn wat betreft leeftijd, ervaring, opleiding, achtergrond, etniciteit en geslacht. Luister naar elkaar en leer vooral van onze verschillen.

8. Wees als leidinggevende authentiek en behandel iedereen gelijk

Generatie Z heeft niks met hiërarchie of autoriteit. Ze zijn door internet gewend dat iedereen gelijk is: of je nu met een vriend, een leraar of je leidinggevende praat. Dat iemand ouder is, een hogere functie heeft of het werk al langer doet dan zij, maakt hen eigenlijk niets uit. Generatie Z is namelijk vooral onder de indruk van mensen die authentiek overkomen en inhoudelijk overwicht hebben. Ze verwachten dan ook dat hun leidinggevende verbindt, hen gelijkwaardig behandelt en tussen de mensen staat.
De ideale leidinggevende (volgens Generatie Z)
 • Biedt mij de mogelijkheid om mijn vaardigheden te tonen
 • Geeft mij rugdekking bij moeilijke situaties
 • Stelt zich gelijkwaardig op
 • Lijkt om mij te geven als persoon
 • Inspireert mij
Achtergrond – Coachende rol
Ouders, scholen en individuele docenten pakken tegenwoordig steeds meer de rol van een coach: ze moedigen aan langs de zijlijn, zonder op een autoritaire manier te vertellen wat er moet gebeuren. Daardoor kijkt Generatie Z ook anders naar leidinggevenden: ze willen gecoacht worden in zelfsturende teams en geïnspireerd worden door een duidelijke visie die authentiek aanvoelt. Als leidinggevende geef je jongeren daarom het beste het goede voorbeeld in alles wat je zegt, uitstraalt en doet.
Tips voor werkgevers
Vraag tijdens vergaderingen expliciet naar onze mening, ook als we (nog) onze mond houden omdat we bang zijn dat we nog niet genoeg weten. We kunnen je zomaar verrassen met een nieuwe invalshoek.

9. Communiceer online, wees transparant en kom snel tot de kern met Generatie-Z

We zeiden het al in de intro: Generatie Z kon sneller swipen dan lopen. Deze jongeren zijn echte digital natives, die geen wereld zonder internet kennen. Ze weten alles online te vinden en filteren direct wat ze nodig hebben. Daarnaast voelen ze feilloos aan of een organisatie open en eerlijk communiceert én hechten ze daar veel waarde aan. Heb je ze nodig? Stuur dan een appje, bellen vinden ze vaak maar eng of gedoe.
“Ik bel of mail bijna niet meer met onze Talenten. Via WhatsApp krijg ik namelijk 100 keer sneller reactie. Mijn vriend vraagt wel eens of ik wel aan het werk ben, zo veel ben ik tegenwoordig aan het appen met ze.” Leonie Susebeek – Projectcoördinator bij The New Crew
Uitdaging - Korte aandachtsspanne
Generatie Z is vrij snel afgeleid, blijf ze dus boeien. Video werkt hierbij beter dan tekst. Maar, uiteindelijk kunnen ze ook prima een paar uur bingewatchen, als het ze maar interesseert.

Pluspunt - Snel filteren
Jongeren zijn vanaf het begin overspoeld door informatie. Daardoor zijn ze gewend om snel de relevante dingen te filteren. Zet hen dus vooral in om informatie snel te ordenen.
The truth, the whole truth and nothing but the truth
Generatie Z prikt overal doorheen, dus wees eerlijk. Openheid in je communicatie is voor hen echt essentieel. Jongeren zijn inmiddels wantrouwend, door schandalen en een overload aan fake news. Je wint dan ook hun vertrouwen door transparantie en eerlijkheid. Maar let op: dit is geen garantie dat je geen kritiek van hen krijgt, want Generatie Z is zelf óók open en eerlijk.
Tips voor werkgevers
Wil je iets gedaan hebben? App ons dan, ook al heb je ook al gebeld of gemaild. En geen probleem als dit een keer ‘s avonds of in het weekend is, we kunnen snel schakelen om even wat tussendoor te doen.

10. Faciliteer Generatie Z met goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Jongeren zijn in de basis veeleisend over het werk zelf, de mogelijke groei en de impact die ze maken. Maar, dat betekent niet dat de randvoorwaarden geen rol spelen. Generatie Z heeft de crisis meegemaakt, een torenhoge studieschuld en is ook nog eens erg gewild door een krappe arbeidsmarkt. Jongeren willen dan ook op zijn minst een hoog salaris, anders kijken ze verder. Maar het gaat verder dan dat. De randvoorwaarden moeten goed geregeld zijn en zijn een ‘stille vereiste’ om een aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn.

"Jongeren willen dat álle zaken goed geregeld zijn. Ze willen naast een leuke baan ook goede koffie, gezond kunnen eten of een betaald sportlidmaatschap." - Olivia Nolst Trenité, Psycholoog-trainer bij The New Crew

Generatie Z wil goed gefaciliteerd worden in hun werk:
 • Goede wifi – uiteraard
 • Mooi ingerichte flexplekken – en fijne banken
 • Meer dan (goede!) koffie en thee – zoals (verse) sapjes
 • Een eigen bar – heel normaal toch?
 • Digitale communicatiekanalen op orde – online first
 • Pingpongtafel, muziek, stoelmassages – beleving
 • Online leeromgeving of kennisbank – om te blijven leren
Tip – Vergeet de lunch niet
Een écht goede lunch trekt jongeren aan en doet het goed in de beoordeling van werkgevers. Het geeft Generatie Z de kans om gezond te leven en vooral ook om sociaal contact te hebben op het werk. Er mag best een barista of hospitality-medewerker aan de slag om de jongere generatie te pleasen. En trouwens: als er overgewerkt moet worden, moet de werkgever het eten verzorgen. Vindt Generatie Z.
“Ik merk dat mensen die ouder zijn nog wel iets willen inleveren voor hun baan: tijd, gemak, balans. Onze generatie wil dat op zich ook wel, maar alleen als er écht iets tegenover staat.” Beau Zimmermann, Recrewter bij The New Crew en zelf Generatie Z
Tips voor werkgevers
Eigenlijk willen we gewoon de perfecte baan. Is er een match? En wordt dat continu bevestigd? Dan zullen we alles op alles zetten om ons werk goed te doen en bij te dragen aan de maatschappij.

Op zoek naar talent?

Wij vinden die talenten waar jij als werkgever naar op zoek bent. En begeleiden ze in die belangrijke eerste periode. We geven gevraagd en ongevraagd advies om te zorgen voor een zo goed mogelijke match en ontwikkeling.
Je neemt niet zomaar iemand aan, je wordt geserviced door een heel team. Onze Crew van coaches, trainers, recruiters en adviseurs klaar om samen met het talent verschil te maken.
Generatie Z op de werkvloer opzoek naar talent
Generatie Z op de werkvloer opzoek naar talent
Wij vinden die talenten waar jij als werkgever naar op zoek bent. En begeleiden ze in die belangrijke eerste periode. We geven gevraagd en ongevraagd advies om te zorgen voor een zo goed mogelijke match en ontwikkeling.
Je neemt niet zomaar iemand aan, je wordt geserviced door een heel team. Onze Crew van coaches, trainers, recruiters en adviseurs klaar om samen met het talent verschil te maken.

Download de whitepaper

Wil jij weten hoe je om moet gaan met de wensen en uitdagingen van Generatie Z? In onze whitepaper lees je de 10 concrete tips die je als werkgever direct in kan zetten.
Concrete Tips Lezen Boekje Downloaden Printen