Generatie Z: Diversiteit & Inclusiviteit

Generatie Z: Diversiteit & Inclusie

Vergeleken met alle voorgaande onderwerpen van de Vernieuwsbrief is dit misschien wel het grootste en meest gevoelige onderwerp. Diversiteit en inclusie betekent voor iedereen wat anders. Iedereen heeft immers een andere beleving. Daardoor - en niet alleen daardoor - zijn er verschillende perspectieven op dit onderwerp. En die perspectieven kunnen botsen. Dat maakt niet dat we een onderwerp als diversiteit en inclusie moeten vermijden in gesprekken. Juist niet. Daar waar het schuurt wordt het interessant. Waar denk jij aan wanneer je denkt aan diversiteit en inclusie op de werkvloer? 

De blik van Generatie Z

We schrijven deze Vernieuwsbrief natuurlijk niet voor niets. Voor GenZ is Diversiteit en Inclusie belangrijk. Heel belangrijk. Sterker nog, het is voor veel GenZ’ers een vereiste voor goed werkgeverschap. Dat betekent niet dat je als werkgever al volledig divers en inclusief moet zijn. Maar wel dat je er actief en aantoonbaar mee bezig zou moeten zijn. 

GenZ is vaak al verder in het bewustwordingsproces. Voor hen is diversiteit en inclusie vanzelfsprekend. Volgens hen heb je als organisatie de verantwoordelijkheid om ermee bezig te zijn. Wanneer het voor GenZ niet duidelijk is hoe er bij een werkgever wordt gewerkt naar een meer diverse en inclusieve organisatie, ontstaat er weerstand. 

Hierbij is het ermee-bezig-zijn-om-ermee-bezig-te-zijn echt een doodzonde. We hebben het al eerder besproken, GenZ houdt van authenticiteit. Ze weten donders goed in te schatten of het diversiteitsbeleid serieus genomen wordt. Iets met een bullshitradar. Weet je niet goed waar te beginnen? Ga in gesprek! Hoe kijkt je team tegen het huidige beleid aan? Hoe zien zij een diverse en inclusieve werkomgeving voor zich? 

Verschillende vormen van diversiteit

Terug naar jouw gedachten. Waar dacht jij aan? Grote kans dat we allemaal aan iets anders denken: culturele achtergrond, gender, leeftijd, religie… Het mooie is, alle antwoorden op de vraag zijn ‘goed’. Er zijn gelukkig meerdere manieren om diversiteit en inclusie te stimuleren op de werkvloer. Wat je daarmee bereikt? Je creëert gelijke kansen. Je zorgt daarnaast voor een frisse blik uit een ander perspectief, wat dan weer goed is voor je team en je organisatie. Wanneer het gaat om het stimuleren van diversiteit en inclusie scoor je op sommige vlakken misschien al heel goed, op andere wat minder. Daar ligt het aandachtspunt. Opvallend is dat we daar een trend zien in de maatschappij: sommige diversiteitsfactoren op de werkvloer krijgen structureel meer aandacht dan anderen. 

Op LinkedIn vonden wij een interessante verklaring in de Diversiteit Piramide van Saber Benjah. Deze piramide berust op theorie en zijn eigen praktijkervaring. Volgens deze verklaring krijgen de onderwerpen gender, LHBTIQ+ en handicap het meeste aandacht wanneer het gaat om diversiteitsbeleid. Zaten deze onderwerpen toevallig ook in jouw hoofd? En hoeveel aandacht besteed je hieraan? 

De thema’s etniciteit, cultuur en religie komen volgens de theorie minder vaak aan bod. Er wordt misschien wel aan gedacht, maar dat betekent niet dat ze ook evenveel aandacht krijgen in de praktijk. Benjah verklaart dit door een hoge gevoeligheid of zelfs weerstand. Dit zou kunnen komen doordat de meerderheid van de organisatie zich meer herkent in de eerste thema’s dan in de laatste twee thema’s - aldus Benjah. De meer herkenbare thema’s worden door organisaties makkelijker opgepakt en gefaciliteerd. Etniciteit en religie zijn vaak minderheidsgroepen, waardoor de onderwerpen gevoeliger liggen en meer weerstand kunnen oproepen. Geldt dit voor alle organisaties? Zeker niet. Geeft het stof tot nadenken? Absoluut.

Van theorie naar praktijk

Wanneer we dit pad volgen, zou dit betekenen dat etniciteit, cultuur en religie veel meer aandacht verdienen wanneer het gaat om het diversiteitsbeleid van een organisatie. GenZ denkt er in ieder geval wel zo over. Onderzoek wijst uit dat GenZ gender en etniciteit noemt als belangrijkste aspecten van van diversiteit. Het blijkt dat 41 procent van de onderzochte GenZ’ers wel wil werken voor een bedrijf dat geen gender- of etnische diversiteit kent, maar alleen als het bedrijf zich inzet voor het vergroten van diversiteit, gelijkheid en inclusie.

Over dat laatste gesproken: méér diversiteit betekent niet automatisch méér inclusie. Wanneer een werkomgeving inclusief is, voelt iedereen zich gezien en gehoord. Er is ruimte om jezelf te zijn. Er is begrip voor de verschillen. Inclusie behoort dus echt tot de bedrijfscultuur en structuur. En dat betekent dat er niet alleen een beleid moet zijn, maar dat beleid moet door de gehele organisatie terug te zien zijn. Is er bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon aangewezen? Weet iedereen deze persoon te vinden? Is er een kolfruimte? Is het gebouw rolstoeltoegankelijk? 

Hoe zit het dan bij The New Crew?

Ook binnen The New Crew werken we hard om een meer diverse en inclusieve organisatie te worden. Sinds twee jaar hebben we een D&I-werkgroep. Deze werkgroep houdt zich bezig met verschillende vraagstukken rondom het D&I beleid, zorgt voor bewustwording onder de collega’s en adviseert het MT. Een van de manieren waarop we dit doen is een podcast voor onze collega’s, waarin we in gesprek gaan met talenten/ervaringsdeskundigen over diversiteit en inclusie. De eerste aflevering gaat bijvoorbeeld over het werken met een beperking. Daarnaast zijn er D&I lunches, waarin verschillende thema’s rondom dit onderwerp aan bod komen. Hoe wordt er bijvoorbeeld gedacht over het jezelf verkleden als een ander land voor een feestje? 

De organisatie van de toekomst is divers

Een meer diverse werkomgeving is vaak een betere afspiegeling van de patiënten, cliënten of burgers waarvoor er gewerkt wordt. Een betere afspiegeling zorgt voor meer herkenning. Meer herkenning zorgt voor meer passende dienstverlening. En daar heeft elke partij baat bij. Daarnaast trek je met een meer divers en inclusief beleid meer mensen aan, namelijk de mensen die zich eerst minder herkenden in je organisatie. Dat zorgt dan weer voor meer potentiële kandidaten in een hele krappe arbeidsmarkt. 

Kortom, de organisatie van de toekomst is divers en inclusief. Niet alleen omdat de nieuwste generatie werkenden dat graag zo ziet, maar ook omdat het vele voordelen met zich mee brengt. Ja, het is geen makkelijk proces. Ja, het brengt ongemakkelijkheden met zich mee. Ja, wij kunnen helpen! 

Meer weten over deze generatie? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je weten hoe je hier als werkgever of leidinggevende op in moet spelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Meer weten over deze generatie? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je weten hoe je hier als werkgever of leidinggevende op in moet spelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief