5 REDENEN OM BIJ DE GEMEENTE TE WERKEN

5 Redenen om bij de overheid aan de slag te gaan

5 REDENEN OM BIJ DE GEMEENTE TE WERKEN

Je werkt bij een gemeente, dus ben je een ‘ambtenaar’. Een titel die, vooral in het bedrijfsleven, vaak negatief wordt gebruikt. Je bent immers een 'ambtenaar' wanneer je strikt doet wat je gevraagd wordt, een keertje om 17 uur naar huis gaat of al jaren hetzelfde werk doet. Dit stigma maakt het voor gemeenten moeilijk om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor die Gen Z’ers.
Zonde! Want juist voor Gen Z kan een gemeente een prachtige start (en toekomst) van hun carrière zijn. En de stigmatiserende vooroordelen zijn volledig onterecht. Onze talenten komen al jaren terecht bij de overheid en ‘de ambtenaar’ bestaat niet. We zien voornamelijk mensen die passie hebben voor wat ze doen, lange dagen maken en juist flexibel werken. Nog niet overtuigd? Dan hieronder nog 5 redenen.

1. Je bent maatschappelijk betrokken

De belangrijkste reden is wellicht de meest voor de hand liggende reden. Wanneer je werkt voor een gemeente, voeg je direct iets toe aan de maatschappij. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van veel burgers. Jij kunt hun leven eenvoudiger maken en hebt invloed op de manier waarop zij zorg ontvangen, hoe ze wonen en uit welke scholen ze kunnen kiezen. Zeker na de decentralisatie is de verantwoordelijkheid voor- en de invloed op het dagelijks leven van de inwoners groot. Het werk wat je verricht als ambtenaar voor de gemeente doet er daarom wel degelijk toe. De reden van je werk is niet ‘geld verdienen’ maar ‘zorgen voor de burger’.

2. Je hebt hele diverse collega's

Binnen een gemeente werken mensen van alle leeftijden, alle niveaus en met diverse achtergronden. Dit maakt dat je van veel verschillende mensen kunt leren en je eigen kennis en ontwikkeling snel kunt vergroten. Je leert samen te werken en ontwikkelt een bepaalde sensitiviteit en een enorme mensenkennis. Vaardigheden waar je in het dagelijks leven en de rest van je loopbaan veel aan hebt! Zo mag je soms schakelen met de wethouder en heb je tegelijkertijd veel contact met het service center, alle schakels die nodig zijn voor een goede dienstverlening.

3. Je kunt je snel ontwikkelen

Het stigma dat een gemeente een starre, hiërarchische organisatie is waarin doorgroeien onmogelijk is, klopt allerminst. Door de vele functies en niveaus waarop er wordt gewerkt binnen een gemeente is er veel kans om jezelf te ontwikkelen en verder te groeien. Je kan zowel de diepte, door specialist te worden, als de breedte in en je ontwikkelen tot generalist en/of manager. Gemeenten hebben veel baat bij talent en ambitie. Genoeg kansen dus!

4. Het draait om mensen

Dit argument lijkt op het eerste. Maar het gaat niet alleen om de burgers, het gaat ook om jou. Er wordt gekeken naar de individu en persoonlijke tevredenheid staat voorop. Hoewel efficiëntie ook belangrijk is, wordt het individu niet vergeten. Er wordt in jou geïnvesteerd door trainingen, opleidingen en persoonlijke aandacht. Geld verdienen is niet de drijfveer, het gaat om goede dienstverlening. Dit maakt dat het om jou gaat en niet om het geld dat je hebt binnen gehaald.

5. Er is nog veel verbetering mogelijk

Last but not least, de gemeenten staan open voor verandering! Ze willen graag efficiënter werken, staan open voor nieuwe werkwijzen en zijn niet te beroerd om te leren. Er kan bij gemeenten (net als bij veel commerciële bedrijven!) nog een grote slag gemaakt worden als het gaat om ‘het nieuwe werken’ en ‘dichter bij de burger staan’. Hier kan jij dus een grote rol in spelen, jouw kennis, ideeën en gezond verstand doen er daarom echt toe.
Dus weg met het stigma van de suffe ambtenaar. Als er een plek is waar je veel kunt bereiken en jezelf kunt ontwikkelen is dat wel in de rol van gemeente-ambtenaar. En nee, je bent niet elke dag voor 17uur klaar, je bent niet gegarandeerd van een baan ongeacht je functioneren, je bent niet verlost van werkdruk, deadlines en veel verantwoordelijkheid. Je kunt wel de maatschappij beter maken en jezelf ontwikkelen.
Dus leve de ambtenaar en heb respect voor hun werk!
5 Redenen Om Bij De Overheid Gemeente Aan De Slag Te gaan Schrijf Je In Aanmelden Veelzijdig Startersfuncties